Col·legi Bioclimàtic en València.

El col·legi Humanista Mariner de València ha instal·lat un sistema de refrigeració per evapo ració amb baix cost energètic i respectuós amb el medi ambient. El resultat? Millor temperatura, menys fongs i bacteris, menys CO2 i molta més concentració d’alumnes i professors. Tot èxit!

L’empresa de G-Aigua, encarregada de les instal·lacions d’equips evaporatius Breezair a la Comunitat Valenciana, ha muntat 2 equips BREEZAIR per a 6 aules en planta superior. Les temperatures han baixat 6 C° mantenint una humitat relativa del 67%.
El més pròxim a treballar amb brisa de mar a l’ombra.