Exemple de sensació tèrmica de l’aire a 23°C amb 3 velocitats de pas que ens dóna entre 17,7°C i 20,5°C.

ESCALA BEAUFORT /Càlcul de la sensació tèrmica

Velocitat del vent Temperatura Sensació tèrmica
15 m/s 23,0 ºC 17,7 ºC
10 m/s 23,0 ºC 18,6 ºC
5 m/s 23,0ºC 20,5 ºC

Per a calcular vostè mateix la seua sensació tèrmica visite aquest enllaç: www.lenntech.es

Altres enllaços d’interès:

Bajar temperatura nave industrial