Recomanacions d’operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d’edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2

Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2 El objetivo de este documento, que [...]

Go to Top